Servicii

CONSULTANȚĂ ȘI CONSILIERE
 • stabilirea scopului și clarificarea conceptului;
 • trasarea obiectivelor evenimentului;
 • stabilirea bugetului și prioritizarea acestuia prin estimarea și eficientizarea costurilor (locatie, servicii de catering, echipamente, foto-video, design, etc.);
 • contractarea  furnizorilor și negocierea cu aceștia;
 • menținerea relației cu furnizorii (întâlniri, telefon, e-mail);
 • identificarea partenerilor și a sponsorilor, dacă este cazul;
 • elaborarea programului evenimentului;
 • informarea părților implicate.
CONCEPT SI DESIGN
 • stabilirea tematicii;
 • crearea și lansarea unui plan de publicitate în vederea mediatizării evenimentului, dacă este cazul;
 • concept și producție.
PLANIFICARE SI COORDONARE
 • stabilirea unui calendar și a unei liste de activități, cu termene limită;
 • stabilirea programului detaliat pentru ziua evenimentului;
 • supravegherea derulării activității și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea respectării programului;
 • identificarea și rezolvarea eficientă e eventualelor neconcordanțe pe parcursul evenimentului;
 • coordonarea momentelor cheie (momente artistice, discursuri, înmânare de cadouri, premii, diplome, oferirea tortului etc.);
 • coordonarea furnizorilor pentru încheierea evenimentului;
 • consiliere în vederea analizei evenimentului.